استاد محبوبه خوانساریه

مشاوره تلفنی پیش از ازدواج

زهرا مرادی

Front-end Developer

من در دوره های روانشناسی استاد خوانساریه شرکت کردم.
این دوره های آموزشی بسیار کارآمد بوده و بسیاری از مشکلات را پوشش می دهد.